Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

I Regionalna ocena dzikarzy – zaproszenie

I Regionalna ocena dzikarzy w naturalnych warunkach

w trakcie polowania zbiorowego według regulaminów PZŁ

w dniu 16 grudnia 2023 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego wraz z Komisją Kynologiczną przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Szczecinie,

zapraszają na: I Regionalną ocenę dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowania zbiorowego, wg regulaminów PZŁ, która odbędzie się w dniu 16 grudnia 2023r. (sobota).

Program oceny:

7.00 – Rejestracja psów, przegląd weterynaryjny;

8.00 – Otwarcie oceny, sprawy organizacyjne;

8.00 – 14.00 Ocena pracy psów;

16.00 – Zamknięcie konkursu, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie mailowo na adres: p.bojko@pzlow.pl

Druk zgłoszenia do pobrania na stronie ZO PZŁ w Szczecinie, w zakładce kynologia.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 11.12.2023 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu 15 psów. O zakwalifikowaniu na Ocenę decyduje kolejność zgłoszenia i organizator.

Opłata zgłoszeniowa za udział każdego psa w Konkursie wynosi: 200 zł członkowie PZŁ, 250 zł pozostali uczestnicy.

Opłatę zgłoszeniową prosimy przelać do dnia 11.12.2023 r. do godz. 15.00 na konto:  85 1240 3813 1111 0000 4375 6692.

Zgłoszenie psa jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do uiszczenia wpisowego. W treści przelewu proszę wpisać nazwie i datę imprezy: Dzikarze 16.12.2023 r.

UWAGA!

Ocen Pracy Dzikarzy odbywać się będzie na podstawie Regulaminu „Ocena dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowań zbiorowych wg regulaminów PZŁ”.

Każdy uczestnik przystępując do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać: aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w ocenie (w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty w wysokości 200 zł – ważną legitymację członkowską PZŁ). Uwaga pies powinien posiadać chip!

W przypadku wycofania psa z Oceny po terminie 11.12.2023 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminu „Oceny dzikarzy w naturalnych warunkach, w trakcie polowań zbiorowych” oraz niniejszej informacji.

Organizatorzy nie przewidują stawiania psów na lokatach.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla uczestników.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji przed ASF.

Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania. Również pojazdy należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, lub odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Miejsce Oceny dzikarzy w naturalnych warunkach zostanie podane po zakwalifikowaniu psa.

Osoby wyznaczone do kontaktu: Piotr Bojko tel. 511642524   oraz   Karol Antoniuk tel. 600805924.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱