Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Składki

Składka członkowska za rok 2024 wynosi:

Zgodnie z wydanym komunikatem odnośnie składki:  https://www.pzlow.pl/informacja-o-skladkach-czlonkowskich/

– Składka normalna  : 400zł  +43 zł ubezpieczenie

-Składka ulgowa 50%: 200zł +43 zł  ubezpieczenie

-Składka ulgowa 75% : 100zł + 43zł ubezpieczanie

Zgodnie z § 124 ust. 4 i 5 Statutu Zrzeszenia PZŁ odpowiednio:

4. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony we właściwym zarządzie okręgowym.

6. Składka powinna być uiszczona w terminie do 31 grudnia na rok następny.


Dane do przelewu:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Szczecinie
Konto: PKO SA I O/Szczecin Nr 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692
Regon 000742279-00389    NIP 526-030-04-63