Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Szkolenia i egzaminy

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie informuje o organizacji kursu na uprawnienia selekcjonerskie do wykonywania polowania. Kurs rozpocznie się w dniu 04 listopada 2023 roku. Wykłady będą prowadzone ,,na żywo’’ za pośrednictwem platformy internetowej (zoom lub inna). Nieodzownym warunkiem przystąpienia do szkolenia jest uiszczenie opłaty wysokości 800 zł brutto (osiemset) na numer rachunku bankowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie:

85 1240 3813 1111 0000 4375 6692 z adnotacją – opłata za kurs na uprawnienia selekcjonerskie – imię i nazwisko. Opłatę należy uiścić do 27 października 2023 roku, potwierdzenie wpłaty z aktualnym numerem telefonu komórkowego oraz adresem e-mail przesłać na zo.szczecin@pzlow.pl w celu potwierdzenia rejestracji.

Kurs będzie obejmował cztery spotkania (sesje) na przestrzeni miesiąca kwietnia i maja w systemie weekendowym po 10 godzin lekcyjnych dziennie. Link przekierowujący do zajęć zostanie wysłany za pomocą wiadomości SMS oraz e-mail na podane w zgłoszeniu numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej. Opłata obejmuje również egzamin pisemny i ustny.

Informujemy ponadto, iż w dniu 3.11.2023 roku w godzinach wieczornych odbędzie się próbne połączenie z platformą szkoleniową.                                             

Program Szkolenia dla Selekcjonerów Polskiego Związku Łowieckiego w roku szkoleniowym od 04.11.2023.r. do 12.11.2023.r.

L.p.

Termin Szkolenia

Temat wykładów zajęć

Ilość Godzin

Wykładowcy

1.

      2.

                                3.

       5.

                6.

1.

04.11/23

Zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

1

M. Czuliński /

D. Pizoń

2.

04.11/23

Zasady bezpiecznego i skutecznego strzelania do zwierzyny płowej, przestrzeliwanie broni wyposażonej w optyczne przyrządy celownicze.

1

M. Czuliński /

D. Pizoń

3.

04.11/23

Znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej
i muflonów.

8

M. Czuliński /

D. Pizoń

4.

05.11/23

Znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierzyny płowej.

7

M. Czuliński /

D. Pizoń

5.

05.11/23

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów

3

M. Czuliński /

D. Pizoń

6.

11.11/23

Zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów

3

M. Czuliński /

D. Pizoń

7.

11.11/23.

Biologia, ze szczególnym uwzględnieniem behawioru rozrodu, zwierzyny płowej, w tym wzrost i rozwój poroża, z nieuwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
i genetycznych.

7

M. Czuliński /

D. Pizoń

8.

12.11/23

Zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale.

10

M. Czuliński /
D. Pizoń

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie niniejszym powiadamia,  iż w związku z odbyciem obowiązkowego szkolenia, stosownie do wymogu przewidzianego treścią § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. Nr 3 z 2010r poz.19) – podaje się poniższe terminy egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie i podstawowe :

  • Pisemny egzamin testowy (jedno krotnego wyboru) w dniu:     14.11.2023 r. – godz. 9ºº-12ºº    Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

  • Egzamin ustny w dniu: 14.11.2022 r. – od godz. 13ºº      Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

  • Egzamin strzelecki w dniach:   15.11.2022 r. – od godz. 10ºº    Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

  1. Wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z załącznikami.

  2. W przypadku egzaminów poprawkowych potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 184,50 zł brutto na nasz numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia selekcjonerskie/podstawowe”EGZAMIN POPRAWKOWY

  3. W przypadku porawkowych egzaminów strzeleckich na uprawnie podstawowe opłata 184.50zł.(egzamin poprawkowy) + 150zł. (broń i amunicja).

  4. W przypadku egzaminów poprawkowych (testowy i ustny) – zgłoszenie telefoniczne do dnia 07.11.2023r.

  5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość do okazania.