Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Komunikat o egzaminach na uprawnienia selekcjonerskie i podstawowe

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie niniejszym powiadamia,  iż w związku z odbyciem obowiązkowego szkolenia, stosownie do wymogu przewidzianego treścią § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. Nr 3 z 2010r poz.19) – podaje się poniższe terminy egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie i podstawowe :

  • Pisemny egzamin testowy (jedno krotnego wyboru) w dniu:     14.11.2023 r. – godz. 9ºº-12ºº    Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

  • Egzamin ustny w dniu: 14.11.2022 r. – od godz. 13ºº      Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

  • Egzamin strzelecki w dniach:   15.11.2022 r. – od godz. 10ºº    Ośrodek Strzelectwa Myśliwskiego im J. Flaszy w Pucicach

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do składania przedmiotowych egzaminów jest przedłożenie komisji egzaminacyjnej następujących dokumentów:

  1. Wypełnionego formularza wniosku o przystąpienie do egzaminu, wraz z załącznikami.

  2. W przypadku egzaminów poprawkowych potwierdzenia uiszczenia opłaty w wysokości 184,50 zł brutto na nasz numer rachunku bankowego: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, z adnotacją „opłata za egzamin poprawkowy na uprawnienia selekcjonerskie/podstawowe”. EGZAMIN POPRAWKOWY

  3. W przypadku porawkowych egzaminów strzeleckich na uprawnie podstawowe opłata 184.50zł.(egzamin poprawkowy) + 150zł. (broń i amunicja).

  4. W przypadku egzaminów poprawkowych (testowy i ustny) – zgłoszenie telefoniczne do dnia 07.11.2023r.

  5. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzającego tożsamość do okazania.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱