Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Zarząd okręgowy

Kol. Damian Łukasz PIZOŃ 
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

 • studia podyplomowe Szkody w gospodarstwie rolnym i ich szacowanie – UP Lublin, 
 • studia podyplomowe Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny –  UP Poznań, 
 • studia III stopnia w dyscyplinie naukowej Inżynieria Rolnicza na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 • Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska – tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska
 • Studia I stopnia na kierunku Technika Rolnicza i Leśna – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – tytuł inżyniera techniki rolniczej i leśnej
 • Ukończył Technikum Leśnie w Starościnie.  
 • W latach 2014 – 2017 pełnił funkcję Sekretarza w Zarządzie Wojskowego Koła Łowieckiego 249 ,,Cyranka” Szczecin. 
 • W okresie 2015-2017 był Przewodniczącym Samorządu Doktorantów Wydziału Kształtowania Środowiska
  i Rolnictwa ZUT w Szczecinie.
 • Od roku 2017 jako Skarbnik w Zarządzie Wojskowego Koła Łowieckiego nr 249 ,,Cyranka” w Szczecnie.
 • Od 2017 roku członek komisji oceny i wyceny trofeów łowieckich oraz komisji egzaminacyjnej Zarządu Okręgowego w Szczecinie. 
 • Członek PZŁ od 2007 r, uprawnienia selekcjonerskie od 2013r, instruktor i sędzia strzelectwa, Lektor Prawa Łowieckiego.