Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Zarząd okręgowy

Kol. Damian Łukasz PIZOŃ 
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Członkowie Zarządu Okręgowego

Członkowie Zarządu Okręgowego

Kol. Przemysław DUBICKI

Członek Zarządu

Kol. Daniel POGORZELEC

Członek Zarządu

Kol. Zbigniew NIEDZIAŁEK