Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

Pliki do pobrania

 1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału. Wzór stanowi załącznik do zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września 2018r.
 2. Symbole
 3. Oświadczenie zarządcy dotyczące czynności wykonywanych w zakresie odstrzału sanitarnego zwierząt
 4. Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w związku z wykonywaniem odstrzału sanitarnego
 5. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 6. ŁOW 1 – druk
 7. Instrukcja w sprawie sporządzania ŁOW-1 wersja 2020
 8. Załącznik do ŁOW
 9. Wniosek o korektę RPŁ
 10. Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła
 11. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenie dla koła łowieckiego
 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)
 13. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 14. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego
 15. Karta ewidencji myśliwego
 16. Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania (druk dwustronny)
 17. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego w Kole Łowieckim
 18. Wniosek o przystąpienie do egzaminu łowieckiego, oraz zaświadczenie-opinia o odbytym stażu
 19. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 20. Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego (osoby fizycznej)
 21. Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dot. postępowania z pozyskaną zwierzyną przez dzierżawców obw. pismo
 22. Rejestr wydanych upoważnień i sprawozdanie z odstrzału bobrów
 23. Protokół z polowania zbiorowego
 24. Uchwała nr 2/07/2023 w sprawie zmian zasad selekcji osobniczej jeleni byków