Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Szczecin

I Regionalna ocena pracy posokowców/tropowców- zaproszenie

I Regionalna ocena pracy posokowców/tropowców w naturalnych warunkach według regulaminów PZŁ

w dniach 16 – 17 grudnia 2023 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Szczecinie wraz z Komisją Kynologiczną przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Szczecinie,  zapraszają na:

I Regionalną ocenę pracy posokowców i tropowców w naturalnych warunkach według regulaminów PZŁ, która odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2023 r. (sobota – niedziela).

Zgłoszenia psów należy dokonać wyłącznie mailowo na adres zo.szczecin@pzlow.pl     Druk zgłoszenia do pobrania na stronie https://www.pzlow.pl/kynologia/

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 11.12.2023 r. do godziny 15.00 lub do wyczerpania limitu 4 psów. O zakwalifikowaniu na ocenę decyduje kolejność zgłoszenia i organizator.

Opłata zgłoszeniowa za udział każdego psa w ocenie wynosi: 300 zł członkowie PZŁ, 350 zł pozostali uczestnicy.

Opłatę zgłoszeniową prosimy przelać do dnia 11.12.2023 r. do godz. 15.00 na konto ZO PZŁ w Szczecinie: 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, w treści przelewu wpisując nazwę i datę imprezy: ”Ocena pracy posokowców i tropowców 16-17.12.2023 r.”

Zgłoszenie psa jest równoznaczne ze zobowiązaniem uczestnika do uiszczenia wpisowego.

UWAGA!

Powyższa impreza kynologiczna odbywa się na podstawie Regulaminu „Ocena pracy posokowców/tropowców w naturalnych warunkach wg regulaminów PZŁ”.

Każdy uczestnik przystępując do oceny jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania w/w Regulaminu.

W czasie rejestracji psów i przeglądu weterynaryjnego należy posiadać aktualne świadectwo szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty za udział w konkursie, (w przypadku członków PZŁ korzystających z opłaty w wysokości 300 zł – ważną legitymację członkowską PZŁ). Uwaga pies powinien posiadać chip. W przypadku wycofania psa z oceny po terminie 11.12.2023 r. wniesione opłaty nie będą zwracane. Opłata nie zostanie również zwrócona właścicielowi psa, który nie zostanie dopuszczony do Oceny z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Regulaminy „Oceny pracy posokowców/tropowców w naturalnych warunkach”, oraz niniejszej informacji.

O kolejności uczestnictwa decydować będzie losowanie, które zostanie przeprowadzone w dniu 16.12.2023 r. z udziałem uczestników.

Ocena odbywać się będzie ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad bioasekuracji przed ASF.

Prosimy uczestników o zabranie za sobą czystych uniformów łowieckich, które po zakończeniu imprezy zostaną przez użytkownika umieszczone w worku foliowym i poddane następnie procedurze odkażenia w miejscu zamieszkania. Pojazdy również należy poddać odkażaniu na miejscu gdzie odbędzie się podsumowanie oceny pracy psów.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy bez podania przyczyny. Miejsce imprezy zostanie podane po zakwalifikowaniu psa.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Piotr Bojko tel. 511642524 oraz Karol Antoniuk, tel. 600805924

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱